17.
  • Titre: Le Cri
  • platón - céramique talavera | cerámica de talavera | talavera ceramics
  • 40,0 x 40,0 cm
  • 1997
  • monterrey, mexique